Papa's Pancakeria

Z kategorie: HRY PRO HOLKY

Papas Pancakeria Staňte se šéfkuchařem všech palačinek, francouzských toastů a vaflí v nejnovější Timemanagement hře Papas.

Hodnoť

0% 25% 50% 75% 100%
Stupnice: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

Aktuální hodnocení 52%

Spustit hru
Spustit hru

Pošli odkaz na hru Papa's Pancakeria

Vlož si hru Papa's Pancakeria na své stránky!

Pokud chceš tuto hru i na svých stránkách, vlož do nich tento kód.

Další hry z kategorie HRY PRO HOLKY

24.08.18

Fashion Pet Doctor

Fashion Pet Doctor

Nová hra orientováná spíše pro dívky, ve které se ujmete role veterináře, který musí vyléčit nemocná zvířátka. …

27.10.18

Nail Store Salon

Nail Store Salon

Nová tématický hra spíše pro holky, ve které si vyzkoušíte provozovat malý stánek s úpravou nehtů. Každý den musíte získat určitý zisk, abyste nezkrachovali. …

01.08.18

Subway Surfers Hair Salon

Subway Surfers Hair Salon

Jestliže znáte hlavního hrdinu z mobilní hry Subway Surfers, bude tahle hra pro vás jak dělaná. V této hře totiž budete coby kadeřník hlavního hrdinu muset dobře obléct a upravit.…

30.08.18

Barbie and Ken Back to School

Barbie and Ken Back to School

Barbie a Ken se vrací po prázdninách zpět do školy a vaším úkolem tak bude vybrat jim správný školní batoh a oblečení. Nakonec vytvořte selfie a pochlubte se svým přátelům.…

Diskuze ve hře Papa's Pancakeria

Napiš své dojmy ze hry

 • Mirus, Mirka 19.09.14

  Ahoj, všechny Papas hry najdete na hry vaření na www.hryvareni.cz

 • papas, míša 09.06.12

  miluju tuhle hru

 • GanfxFjahxAHUuTWyGp, vXUbMOIJlYuAPyDSSY 17.05.12

  fz2CzZ , [url=http://tfvmnzneuujx.com/]tfvmnzneuujx[/url], [link=http://gofwsiabtwtm.com/]gofwsiabtwtm[/link], http://rvtoqhfutsfq.com/

 • ABkqYoRa, QvLnuuPlormNfa 17.05.12

  fgEKuc jgkxzlbdrwme

 • ZWHdIUdqkGoWfJNOEUP, jREnjQqpSXbpTIZ 17.05.12

  JTqs3y , [url=http://miloabzggvqq.com/]miloabzggvqq[/url], [link=http://ulanihsloqmt.com/]ulanihsloqmt[/link], http://raplmtbcznnt.com/

 • BynqYtYniAjEZ, qXPkvtqIQH 16.05.12

  WINxOl dbdmumzzyeck

 • DekBAMGASHQyhRZkRh, VVfnTHqSsl 15.05.12

  Zůste1ve1m nepochopen :-) a proto se thocru rozepedšu.Nemysledm si, že by kritika měla patřit lidem a ne službě FB. Zkusedm předklad, thocru metafora: všichni zne1me problematiku kuře1ctved. Z poče1tku se myslelo, že jde o neškodnou ze1bavu a až časem se přišlo na fakt, že kouřened zabedjed, že ne1s jeho le9čba stojed miliardy dolarů. Mohli bychom klidně ředct, že to je proble9m kuře1ků a kritika patřed jim, ale všichni asi uzne1me, že to tak nened, že kritika patřed fenome9nu kouřened. Ano, kouřed jednotlived lide9, ale proble9m je celkovfd fenome9n kouřened: lobby tabe1kovfdch firem, farmaceutickfdch společnosted a vle1d. Lide9 jsou až ti posledned, kteřed znamenajed pouhe9 dolary v něčed kapse. Nened rozumne9 kritizovat kuře1ky, ale kouřened. Stejně tak se proti tomu mused i bojovat a take9 bojuje. Nebudeme jednotlivfdm kuře1kům tedpat cigarety, ale zakazujeme reklamy, veřejne9 kouřened, snažedme se o osvětu ve vfdchově. Podobne9 je to s FB. Kritika patřed syste9mu, kterfd doke1zal oblbnout miliony lided tak neuvěřitelně snadno, že je to až alarmujedced, ačkoliv historicky nejde o nic nove9ho. Ono totiž nejde o jednu internetovou službu, kam si člověk de1 fotky. To je podle mě vůbec proble9m dnešned doby maskove1ned. Strašne1 spousta věced se dnes maskuje a lide9 to buď nevided, nebo nechtějed vidět. Jen pro předklad:Nastartove1ned auta jedno auto, co se děje, jenže jich jsou miliardyKoupedm koženou bundu jedna bunda, svět se nezbořed, ale někde muselo umředt chovane9 zvedře.Kupuju věci, ktere9 nepotřebuju proč ne, ale zvyšuju zbytečně neuste1lfd odbyt a vyčerpe1ve1m neobnovitelne9 zdroje.Podporuju FB však si jen ukle1de1m fotky pro pe1r lided, čedmž současně podporuju ztre1tu milionů lided kontaktu s realitou. Geneticky jsme poře1d kromaňonci. Kde se ztre1ced facta ke geneticke9 informaci stare9 40 tisedc let. Opravdu si mysledme, že tedm, že 165 let (počedte1no od prvnedho elektronkove9ho počedtače) sededme před počedtačem, je člověk schopnfd informačnedmu a globalizovane9mu světu rozumět? Proč lidi re1di choded do lesa? Proč se jim ledbed vfdhled do krajiny? Proč podle americke9ho vfdzkumu vězni, kteřed měli cely s vfdhledem do krajiny, byli me9ně nemocned a byli me9ně problematičted než jejich kolegove9, kteřed tento vfdhled neměli. Proč se na ze1kladě vfdzkumu v jednom Chicagske9m seddlišti zjistilo, že obyvatele9 v zelene9 če1sti seddliště (tj. s vegetaced) jsou socie1lnějšed, že vedce komunikujed se sousedy a neuzavedrajed se do svfdch bytů. Navedc v prostředed se stromy si děti hre1ly dvakre1t vedce (delšed čas) než v prostředed beze stromů. A konečně se take9 potvrdilo, že v nezelene9 če1sti seddliště je kriminalita a vandalismus většed. Zrovna dneska jsem slyšel sousedku, jak lamentovala, že dředv (jejed generace), byla vychovane1. Ale prdlajs. Kdo vychove1ve1 dnešned generaci puberťe1ků? No pre1vě ti, kteřed byli (podle sousedky) vychovaned. Tak proč to dělajed špatně? Nedělajed, jen to nedoke1žou dělat v souvislostech, ktere9 me1 moderned svět, na kterfd nejsme zvykled a přizpůsobened. Nened to tedm, že by dnešned děti zlobily vedc, je to tedm, že dnešned svět je mnohem vzde1lenějšed lidske9mu původu a my najednou nevedme co s tedm. A co hůř, nedoke1žeme si to ani uvědomit. To všechno jen poukazuje na skutečnost, čedm jsme. Jsme kromaňonci ve značkovfdch hadre1ch. Ale poře1d jsme kromaňonci. Lide9 vždycky vided jen konkre9tned věc (kožich, auto, FB, ) ale nedomfdšled souvislosti (proč dnes myslet, když všechno je na internetu). Nebo chceš, aby děti seděly u počedtačů medsto na stromech? Pokud budeme podporovat socie1lned sedtě, budeme podporovat nezelenou če1st seddliště. Je1 chci svoje dedtě jednou vidět lozit po stromech. Chci ho vidět poveddat si s kamare1dy tve1řed v tve1ř. Chci ho vidět starat se o dome1cedho mazledčka a ne o tamagoči. Tohle je1 chci a proto nepodporuju FB. CeskeHry.cz na Facebooku

Pozor šéf

Pozor šéf

Když bude Váš šéf nablízku, postačí jen stisknout toto tlačítko, které Vám zachrání kůži. Najdete jej všude na tomto serveru.